początek strony

Aktualności

Strona główna / Aktualności / Aktualności

Aktualności

Poniedziałek, 2018-07-30 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, podpisał umowę o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, podpisał umowę o współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu.

Jej przedmiotem, jest wspomożenie dzieci w rodzinach pieczy zastępczej.

Mamy nadzieje, ze pomoc SPZOZ, będzie wsparciem w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

więcej
Strony internetowe: IntraCOM.pl