początek strony

Dla Pacjenta

Personel-Zespół Położnych:

 

 


mgr Gabriela Mastalerz-Karoń - Specjalistka z Zakresu Opieki Okołoporodowej

1. A poród tuż tuż ..... zwiastuny porodu, kiedy do szpitala ?

2. Standar opieki okołoporodowej. Omówienie planu porodu.

3. Zajęcia  z psychologiem

4. Zajęcia z dietetykiem.

5. Spotkanie z doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach miękkich

6. Spotkania z  przedstawicielami bankowania komórek macierzystych

7. Zajęcia z rehabilitantem – terapeutą NDT Bobath,

8. Zajęcia z ginekologiem – położnikiem  i położną rodzinną

9. inne np. fitness, joga, muzykoterapia


                                           

położna Wywiórska

mgr poł Małgorzata Wywiórska - Instruktor Szkoły Rodzenia

1.Poród fizjologiczny, fazy porodu, okresy porodu, poród aktywny, poród w pozycjach wertykalnych.

Rola partnera

2.Lęk przed porodem. Metody łagodzenia bólu porodowego. Nauka oddychania w I i II okresie porodu.

3.Techniki wyciszenia i relaksacji w trakcie porodu. Ćwiczenia gimnastyczne dla kobiet w ciąży - dwie grupy

 

 

 

Elżbieta Kania - Specjalistka z Pielęgniarstaw Ginekologicznego, Instruktor Szkoły Rodzenia

1.Zapoznanie z traktem porodowym, oddziałem położniczym i neonatologicznym. Wspólny pobyt na oddziale. Kangurowanie

2.Fizjologia okresu połogu. Pielęgnacja krocza i rany po cięciu cesarskim. Ćwiczenia w połogu

3.Szczepieni ochronne. Zachłystnięcie, bezdech,, pierwsza pomoc – lek neonatolog. Profilaktyka chorób  zakaźnych w okresie okołoporodowym

4.Kamienie milowe w rozwoju dziecka. Skoki rozwojowe. 1000 pierwszych dnia życia dziecka. Metoda BLW

położna Kania                   

 

 

 

                                   Małgorzata Radiowska

1.Karmienie naturalne, zalety, przeciwwskazania do karmienie, pozycje. Fizjologia laktacji, monitorowanie.

2.Problemy laktacyjne. Naturalne metody wspomagania laktacji. Galaktogogi. Systemy wspomagające laktację.

3.Kąpiel i pielęgnacja noworodka, dobór kosmetyków, przewijanie, ubieranie, noszenie, pielęgnacja kikuta pępowiny, pierwszy spacer

4.Poród naturalny, a cięcie cesarskie. Noworodek po cięciu cesarskim bez czynności skurczowej, a noworodek po porodzie siłami natury – 

   

 

 

Strony internetowe: IntraCOM.pl