początek strony

O szpitalu

Dział Logistyki

     mgr Katarzyna Strzelecka
     tel. +48 774 062 530
     fax. +48 774 062 544
     e-mail : logistyka@e-szpital.eu

               Personel Działu
               Renata Sokulska-Szajdewig
               Krystyna Wołczecka
               tel. 077 40 62 531
               fax. 077 40 62 544
               e-mail: zaopatrzenie@e-szpital.eu
               mgr Strzelecka Katarzyna
               tel. 077 40 62 506
               fax. 077 40 62 567

     Sekcja Informatyki

               Kierownik Sekcji Informatyki
               mgr Roman Stanek
               tel./faks +48 774 062 505
               e-mail : informatyk@e-szpital.eu

                         Personel Sekcji
                         mgr inż. Piotr Barasiński
                         +48 774 062 549
                         inż. Artur Krzywkowski
                         +48 774 062 548

Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

               mgr Elżbieta Kozioł
               tel. 077 40 62 566
               fax. 077 40 62 567
               e-mail : przetargi@e-szpital.eu

Magazyn Centralny

               Władysława Bagińska
               Marzena Sitek
               tel. 077 40 62 533
               fax. 077 40 62 544
               e-mail : magazyn@e-szpital.eu

Strony internetowe: IntraCOM.pl