początek strony

O szpitalu

Misja

ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW NASZYM CELEM, A JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG NASZĄ AMBICJĄ.

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu działając na rynku ochrony zdrowia świadczy usługi medyczne dbając o jakość i zadowolenie pacjenta. Pracujemy zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2015 Systemu Zarządzania Jakością oraz z aktualnie obowiązującymi standardami i aktami prawnymi. Przyjęty system zarządzania jakością jest ukierunkowany na zapewnienie wysokiej jakości opieki medycznej, zaangażowanie personelu oraz ciągłe doskonalenie jego świadomości w dążeniu do zapewnienia i utrzymania Jakości na najwyższym poziomie.

 

 

ZAPEWNIENIE OPIEKI MEDYCZNEJ NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI STANDARDAMI W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI, PROFILAKTYKI, REHABILITACJI ORAZ EDUKACJI PACJENTA.

 

Z powyższego celu wynikają wymagania stawiane poszczególnym oddziałom, poradniom, komórkom organizacyjnym oraz pracownikom, w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością.

Wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie -Koźlu znają i realizują wyznaczone cele poprzez:

  • świadczenie usług medycznych zgodnie ze swoimi kwalifikacjami, doświadczeniem, z uwzględnieniem aktualnej wiedzy, wytycznych oraz obowiązujących procedur i instrukcji oraz aktów prawnych,

  • podnoszenie swoich kwalifikacji i umiejętności biorąc udział w procesie ciągłego doskonalenia,

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu zobowiązuję się do stworzenia odpowiednich warunków pracy i zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz deklaruję swój osobisty nadzór nad realizacją niniejszej Polityki Jakości.

Strony internetowe: IntraCOM.pl