początek strony

O szpitalu

Misja

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu zakładem Przyszłości dla naszych pacjentów i dla nas samych

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu działając na rynku ochrony zdrowia i świadcząc usługi medyczne w trosce o ich jakość oraz o zadowolenie pacjenta pracują w Systemie Zarządzania Jakością spełniającym wymagania normy ISO 9001:2008.

Przyjęty system zarządzania jakością jest ukierunkowany na zapewnienie wysokiego standardu opieki medycznej, zaangażowania personelu oraz ciągłe doskonalenie jego świadomości w dążeniu do zapewnienia i utrzymania Jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Nadrzędnym celem naszej działalności jest zapewnienie opieki medycznej na najwyższym poziomie zgodnie z obowiązującymi standardami w zakresie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i profilaktyki oraz rehabilitacji chorego.

Z powyższego wynikają cele stawiane poszczególnym Oddziałom, Poradniom oraz komórkom organizacyjnym i osobom, w ramach przyjętego systemu zarządzania jakością.

Wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu znają i realizują wyznaczone cele - niezależnie od stażu pracy, doświadczenia zawodowego oraz zajmowanego stanowiska - a dążąc do osiągnięcia wyznaczonych celów:

  • pracują i obejmują opieką medyczną pacjentów zgodnie z obowiązującymi standardami,
  • podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności,
  • swoim zachowaniem oraz postawą dają wyraz szacunku do pacjenta i jego cierpienia,
  • pracują zgodnie z ustalonymi procedurami  instrukcjami,
  • zobowiązują się ciągle doskonalić w swoim obszarze działalności.

Pełniąc funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu zobowiązuje się do stworzenia odpowiednich warunków pracy i zapewnienia środków finansowych na utrzymanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością oraz deklaruję swoje zaangażowanie w realizację Polityki Jakości.

Strony internetowe: IntraCOM.pl