Ankieta CMJ w Ochronie Zdrowia

Zapraszamy Pacjentów do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości opieki w naszym
szpitalu. Udział w badaniu pozwoli Państwu mieć realny wpływ na jakość leczenia i rozwój naszej
jednostki. Dziękujemy!
Ankieta jest dostępna poprzez stronę internetową: https://www.cmj.org.pl/ankiety/e-szpital
Badanie realizuje Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.