Certyfikat ISO 9001

Oficjalnie mamy to, certyfikat ISO 9001:2015, potwierdzający najwyższą jakość świadczonych usług. 

Certyfikacja objęła szeroki zakres naszych działań, w tym:

  • leczenie szpitalne,
  • specjalistyczną opiekę ambulatoryjną,
  • diagnostykę obrazową i laboratoryjną,
  • rehabilitację,
  • profilaktykę,
  • ratownictwo medyczne,
  • transport sanitarny.

Dziękujemy naszym Pacjentom za zaufanie.