Masz pytania lub chcesz się umówić

Zapraszamy do kontaktu

Strona główna / Pracownie / Mammografia

Zapraszamy do zakupu kuponu podarunkowego dedykowanego naszym bliskim w wieku senioralnym.

Zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka jest doskonałą okazją by w tej formie zadbać o naszych najbliższych. Obecny zimowy czas ze szczególnym natężeniem osób w przychodniach nie zachęca do częstych wizyt u lekarzy pierwszego kontaktu. Nie trzeba się więc wybierać dodatkowo do przychodni by uzyskać stosowne skierowania, wystarczy zakupić nasz Pakiet badań laboratoryjnych dla SENIORÓW.

Pakiet badań laboratoryjnych dla SENIORÓW został tak skomponowany by uzyskane wyniki mogły zilustrować ogólną ocenę stanu zdrowia szczególnie w zakresie parametrów ważnych w dla osób powyżej 50 roku życia. Uzyskane wyniki pomogą w konsultacji z lekarzem realnie spojrzeć na jakie parametry własnego zdrowia musimy zwrócić szczególną uwagę.
Wyniki badań morfologii krwi, witaminy B12, stężenia glukozy czy lipidogram w zakresie którego mamy wskaźniki cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL (zły), cholesterolu HDL (dobry), trójglicerydów i współczynnika aterogenności (miażdżycogenny) pomagają sygnalizować rozwój takich schorzeń jak cukrzyca lub anemia. Oznaczenia poziomu sodu i potasu w jonogramie i kwasu moczowego są pomocne w ocenie chorób układu krążenia.
Badanie poziomu hormonu tarczycowego TSH pozwana na dokładniejszą ocenę pracy tego narządu. A stężenia witaminy D pomagają ocenić gospodarkę wapniowo-fosforanową, co przekłada się na rozpoznanie osteoporozy.

Baner reklamowy - kupon podarunkowy
Baner reklamowy - pakiet badań

Kupon podarunkowy można zakupić do końca stycznia 2023 r. w punktach pobrań na ul. Harcerskiej 11 (7.30-11.00) lub na ul. Roosevelta 2 (7.115-14.00)
Kupon jest ważny rok od daty wydania. Nie ma więc konieczności jego natychmiastowej realizacji.

Gdyby zakupić wszystkie badania wg cen cennikowych to sumowana kwota wyniosłaby prawie 190 zł, zatem cena 150 zł za cały gotowy pakiet jest atrakcyjna. Prosimy pamiętać także, że będąc już w punkcie pobrań zawsze można zrobić dodatkowe badanie, którego nie ma w pakiecie, a które jest potrzebne w danym momencie.

Prosimy pamiętać, że aby wyciągnąć właściwe wnioski z realizowanych badań laboratoryjnych, uzyskane wyniki należy konsultować z lekarzem pierwszego kontaktu!

Masz pytania lub chcesz się umówić

Zapraszamy do kontaktu

  Administratorem Twoich danych osobowych jest SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, zlokalizowany przy ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle. SP ZOZ w Kędzierzyn-Koźle jako podmiot leczniczy realizuje działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej mające na celu prewencje chorób. Przetwarzamy Twoje dane osobowe wskazane w powyższym formularzu celem umożliwienia Ci rejestracji do świadczenia zdrowotnego w postaci badania mammograficznego w ramach aktualnie prowadzonego programu profilaktycznego. Podanie Twoich danych osobowych jest konieczne do właściwego oznaczenia Twojej tożsamości jako naszej pacjentki oraz dokonania prawidłowej rejestracji terminu badania mammograficznego. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Adrianą Nurzyńską: e-mail: ochronadanych@e-szpital.eu, telefon: 77 40 62 559 ( środy i czwartki w godz. 7.00 – 14.30), która w razie pytań lub wątpliwości służy Pacjentom informacją odnośnie realizacji praw dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe pacjentów mogą być przekazywane do państwa trzeciego jedynie po podpisaniu stosownej umowy między Administratorem a Podmiotem przetwarzającym dane osobowe. Dane osobowe Pacjentów nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pacjent ma prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pacjenta narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych lub Ustawy o ochronie danych osobowych. Dane kontaktowe Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000 (10.00 – 13.00).

  Telefon bezpośrednio do Pracowni Laboratoryinej: +48 774 062 442

  Telefon bezpośrednio do Mikrobiologii Klinicznej: +48 774 062 639
  Pracownia mieści się w głównym budynku szpitala:
  ul. Roosevelta 2
  47-200 Kędzierzyn-Koźle

  Zeskanuj QR i sprawdź wyniki

  Udostępnij stronę

  Zeskanuj QR i zapisz kontakt w telefonie

  ZDLiM - foto