Strona główna / Koronawirus

Koronawirus

Na podstawie art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020r. poz. 256 ze zm.) i art. 42 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz. U. z 2020r. poz. 1493), w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda Opolski wydał polecenie Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu – do odwołania realizacji świadczeń opieki zdrowotnej na rzecz pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, poprzez:

 1. Zapewnienie 53 łóżek, w tym 3 anestezjologii i intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej, w następujących zakresach:
  • choroby wewnętrzne,
  • chirurgia ogólna,
  • ortopedia z traumatologią narządu ruchu,
  • ginekologia i położnictwo,
  • neonatologia,
  • anestezjologia i intensywna terapia,
  • neurologia,
  • urologia,
  • okulistyka,
  • laryngologia.

 2. Zapewnienie 15 łóżek w zakresie pediatrii.

 3. Zapewnienie 227 łóżek, w tym 17 anestezjologii i intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.
 • Informacje dla Pacjentów przed wykonaniem badania
 • Informacje po wykonaniu badania
 • Informacje dla Pacjentów z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2
 • Zalecenia Ministerstwa Zdrowia i WHO