Strona główna / Oddziały / Oddział Pulmonologiczny

ODDZIAŁ PULMONOLOGICZNY

Oddział specjalistyczny, który posiada 17 kontraktowych miejsc. Wykwalifikowany personel zapewnia profesjonalną, spersonalizowaną opiekę, wszystko w trosce o dobrostan chorego i skuteczność prowadzonej terapii. Rocznie leczymy ok 800 pacjentów.

 

NASZ PERSONEL

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
lek. Janiczek Elżbieta

Janiczek Elżbieta

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Izabela Malinowska

Izabela Malinowska

Na oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie w zakresie:

 • zmian radiologicznych płuc, guzów płuc, oskrzeli, opłucnej,
 • płynów w jamach opłucnowych,
 • zmian rozsianych w płucach, chorób śródmiąższowych i zawodowych,
 • chorób płuc w przebiegu innych schorzeń – nowotworowych, układowych, polekowych, zmian po COVID 19 wraz z rekonwalescencją po chorobie,
 • chorób przewlekłych - astmy i chorób alergicznych, chorób zależnych od nikotyny: Przewlekłe Zapalenie Oskrzeli - PZO, Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc - POCHP; rozstrzeni oskrzeli, rozedmy; zaburzeń oddychania w czasie snu - bezdech senny - OBS; kaszlu,
 • chorób bakteryjnych i wirusowych układu oddechowego, w tym podejrzanych o tło swoiste,
 • zatorowości płucnej,
 • niewydolności oddechowej, kwalifikację do Domowego Leczenia Tlenem –DLT
 • niewydolności krążenia z powikłaniami w zakresie układu oddechowego.

Badania diagnostyczne na oddziale:

 • bronchofiberoskopia - specjalistyczne badanie endoskopowe dróg oddechowych - pozwala uwidocznić zmiany i pobrać materiał na badania laboratoryjne, cytologiczne i histopatolgiczne,
 • badania obrazowe - radiologiczne - RTG klatki piersiowej, Tomografia Komputerowa; USG narządów wewnętrznych, USG naczyń kończyn dolnych – Doppler,
 • badania czynnościowe - spirometria,
 • badanie PSG – polisomnografia - w diagnostyce bezdechu sennego i kwalifikacja do leczenia.

KONTAKT

📞 +48 774 062 729- Dyżurka Lekarska
📞 +48 774 062 723 - Dyżurka Pielęgniarska
📞 +48 774 062 718 - Sekretariat
📧 pulmonologia@e-szpital.eu