Odwiedziny pacjentów

W obliczu wzmożonej zachorowalności na choroby wirusowe, takie jak grypa, Covid-19, czy RSV, odwiedziny pacjentów odbywają się w określonych godzinach. W sytuacjach wyjątkowych (szczególnie w krytycznych stanach pacjentów), możliwe są odwiedziny poza ustalonymi godzinami, jednakże wymagają one zgody Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.

Szanujemy prawo do odmiennego zdania, ale jednocześnie w trosce o bezpieczeństwo i prawo do intymności wszystkich pacjentów, lekarz dyżurujący, mogący ocenić aktualną sytuację, może podjąć decyzję o zezwoleniu na odwiedziny, poza ustalonymi godzinami. Możliwym jest czasowe oczekiwanie dla spełnienia odpowiednich warunków do godnych odwiedzin pacjenta.