Strona główna / Dla Pacjentów / Świadczenia poza kolejnością

Świadczenia poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

 1.   Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu.
 2.   Dawcy krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19 w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, czyli od 14 marca 2020 r. (od 26.01.2021).
 3.   Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.
 4.   Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani, których ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% (od 11.10.2019).
 5.   Kobiety w ciąży (od 01.01.2017).
 6.   Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017).
 7.   Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017).
 8.   Osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby (od 01.07.2018).
 9.   Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (od 30.10.2018).
 10.   Żołnierze zastępczej służby wojskowej.
 11.   Cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
 12.   Żołnierze zawodowi w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022).
 13.   Żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową w przypadku korzystania ze świadczeń w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz przez niego nadzorowanych (od 23.04.2022).