Strona główna / Zasobnik prawny

Zasobnik prawny

Udzielanie świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w sytuacjach nagłego zagrożenia życia wynosi:

 1. Maksymalnie 6 godzin (od chwili kontaktu lekarza z pacjentem) na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego o przyjęciu pacjenta na SOR.
 2. Maksymalnie 24 godziny (od chwili kontaktu lekarza z pacjentem) na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny.
 3. Maksymalnie 24 godziny (od chwili kontaktu z pacjentem) na podjęcie decyzji o odmowie przyjęcia pacjenta nie wymagającego hospitalizacji.

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO

Podstawa prawna : ustawa „Prawo atomowe” D.U. 2019 poz 1792. Zgodnie z brzmieniem art. 32c pkt 2 ustawy:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące , polegającą na wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej.

W jednostce występują następujące urządzenia wytwarzające promieniowanie jonizujące:

 1. Szpital Zespolony Budynek „A” ul. Roosevelta 2.

  • Pracownia Rentgenowska:
  • Aparat POLYMOBIL10                                                                                                    nr. zezwolenia: OR-444-1476/98,
  • Aparat MULTIX TOP                                                                                                       nr. zezwolenia: OR/ACh-4080-2-3/09
  • Aparat telekomando Opera T Sharp ( T90sh) nr. zezwolenia OR 9022.47.       nr. decyzji 35/2018
  • Aparat przewoźny AGFA DR 100e                                                                              nr decyzji 28/2020
  • Aparat przewoźny AGFA DR 100e                                                                              nr decyzji 86/2020
  • Tomograf komputerowy BRIGHT SPEED ELITE firmy GE                                    nr decyzji 17/2023
  • Blok Operacyjny
  • sala urologiczna                                              nr. zezwolenia 70/2021,
  • sala endoskopowa urologiczna                   nr zezwolenia : 71/2021:
  • Aparat OEC OneTM CFD                                nr. zezwolenia : 67/2021
  • Blok Operacyjny
  • sala ortopedyczna                                          nr zezw. 69/2021:
  • Aparat OEC OneTM CFD                                nr. zezwolenia : 68/2021
 2. Szpital Zespolony Budynek „B” ul. Judyma 4

  • Pracownia Rentgenowska
  • Aparat MULTIX PRO VERTIX                                                nr. zezwolenia: OR/BB-4080-3-5/10,
  • Przychodnia Przyszpitalna ul 24-ego Kwietnia 7
  • Pracownia Mammografii
  • Aparat SENOGRAPHE PRISTINA                                        nr. zezwolenia: 39/2021
 3. Przychodnia Specjalistyczna ul. Harcerska 11

  • Pracownia Rentgenowska
  • Aparat ARCOMA ITUITION 2000 nr 1029                          nr decyzji 29/2023

Przed uruchomieniem pracowni oraz dopuszczeniem do eksploatacji urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w jednostce wykonano pomiary rozkładu dawki promieniowania jonizującego w otoczeniu aparatów – na podstawie ich wyników stwierdzono, że dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń ogólnodostępnych oraz 3 mSv/rok dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem. Jednostka podlega kontroli Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Mickiewicza 1 w Opolu – Oddział Higieny Radiacyjnej. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii środowiskowej i dozymetrii indywidualnej w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi. W ciągu minionych 12 miesięcy zmierzona dawka efektywna wyniosła poniżej 0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego /D.U. z 2005 r. poz. 168/ określa wartość dopuszczalną narażenia na promieniowanie jonizujące w wysokości:
- pracownicy – 20 mSv/rok,
- ogół ludności – 1 mSv/rok.

Wnioski:
- na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko;
- pracownie RTG nie uwalniają do środowiska substancji promieniotwórczych.