Odwiedziny Chorych

ODWIEDZINY CHORYCH

Od dnia 15 czerwca br. aktualizujemy godziny odwiedzin u hospitalizowanych Pacjentów. Odwiedziny będą możliwe od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 17:00 oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne, wolne od pracy w godzinach od 13:00 do 16:00. W sytuacjach szczególnych (chęć pożegnania osoby umierającej) możliwe będą odwiedziny w innych godzinach niż ustalone, które odbywać się mogą za zgodą kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego.

Szczegółowe informacje będzie można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z oddziałem.

Jednocześnie przypominamy!

  • Każdorazowo odwiedzać mogą Pacjenta jednocześnie 2 osoby (w tym dziecko).
  • Osoby odwiedzające muszą być zdrowe – bez cech infekcji.
  • W świetle aktualnie panujących przepisów wszystkie osoby przebywające w placówkach leczniczych mają obowiązek zakrywania ust i nosa.
  • Odwiedzający zobowiązani są do dezynfekcji rąk po wejściu na teren szpitala/oddziału.