Fundacja MY PACJENCI postanowiła wyróżnić nasz szpital w konkursie „Lider Pacjentocentryzmu”!

Jesteśmy szalenie dumni, że wszelkie działania na rzecz pacjenta zostały dostrzeżone i docenione.
Temat projektu to ”Wprowadzenie małoinwazyjnych metod leczenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta”.
Pacjentocentryzm jest filozofią, która stawia pacjenta w centrum procesu opieki zdrowotnej.
Zabiegi małoinwazyjne inaczej laparoskopowe, które zostały wprowadzone na Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej, Oddziale Położniczo – Ginekologicznym z pododdziałem Ginekologii Onkologicznej oraz na Oddziale Chirurgii mają za zadanie ograniczyć ból pacjenta oraz powikłania pooperacyjne.
Pacjent jest najważniejszy.

Dziękujemy za wyróżnienie i nie zwalniamy tempa.”