Podsumowanie urologicznej akcji profilaktycznej „Movember Month” - Badanie, diagnoza i edukacja.

W trakcie dwudniowych badań przeprowadzonych w Ośrodku Zdrowia w Polskiej Cerekwi oraz Odrzańskich Ogrodach w Kędzierzynie-Koźlu, odnotowano znaczący udział społeczności w działaniach profilaktycznych. Łącznie przeprowadzono 177 badań PSA. Wyniki tych badań wykazały, że 10% badanych miało wyniki poza normą, co doprowadziło do wykrycia pięciu przypadków nowotworów, w tym czterech nowotworów stercza (prostaty) i jednego raka jelita grubego!

Niezwykle istotnym aspektem akcji była liczba przebadanych mężczyzn, gdzie ponad 60% miało różnego rodzaju nieprawidłowości urologicznych, takie jak wodonercze czy przepuklina. To świadczy o potrzebie tego rodzaju badań i edukacji społecznej w zakresie profilaktyki nowotworowej!

W samym badaniu urologicznym wzięło udział 140 mężczyzn, a pozytywny oddźwięk zarówno ze strony pacjentów, jak i lekarzy, podkreślał zaangażowanie i zrozumienie społeczności w zakresie zdrowia męskiego.

Dziękujemy

Partnerem wydarzenia jest Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski.