Zawieszenie Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym

Informujemy, że od dnia 15.04.2024 r. Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym Szpitala SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu nie będzie przyjmował nowych pacjentów. Natomiast wszyscy pacjenci obecnie przebywający w oddziale otrzymają pełną pomoc medyczną w zakresie diagnostyki i terapii do czasu zakończenia leczenia.

Powodem zawieszenia przyjęć nowych pacjentów do Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym jest trudna sytuacja kadrowa wśród personelu lekarskiego, uniemożliwiająca zabezpieczenie udzielania świadczeń zdrowotnych w oddziale. Istotna część lekarzy zdecydowała o zakończeniu pracy na oddziale z powodu dużego obciążenia pracą oraz propozycjami ofert pracy, min. w poradniach. Praca w poradniach nie wiąże się dla lekarzy z koniecznością pełnienia dyżurów medycznych oraz jest znacznie bardziej atrakcyjna finansowo. Ponadto część personelu lekarskiego jest długotrwale nieobecna z powodu choroby lub rodzicielstwa.

SPZOZ intensywnie poszukuje lekarzy neurologów na powstałe wakaty lekarskie. Jednakże z uwagi na sytuację na rynku pracy i duży deficyt lekarzy tej specjalności zatrudnienie nowych lekarzy w najbliższym czasie może okazać się dużym wyzwaniem.