Odrzańskie Warsztaty Urologiczne

Odrzańskie Warsztaty Urologiczne
Treść: Prosto z bloku operacyjnego na salę konferencyjną!
W miniony czwartek, Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej miał przyjemność przeprowadzić NA ŻYWO operację prostatektomi laparoskopowej oraz ECIRS, czyli złoty standard w leczeniu endoskopowym kamicy nerek!

Prelekcje, wymiana doświadczeń i ciągłe doskonalenie są kluczowe dla postępu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i zaangażowanie.