Strona główna / O Szpitalu  / Fundusze Celowe Budżetu Państwa

Fundusze Celowe Budżetu Państwa / Dotacje Celowe

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje zadanie: 

„Odnawialne źródła energii szansą na poprawę stanu powietrza w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim”

Koszt kwalifikowany zadania: 246 000,00 PLN
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu: 122 975,40 PLN

www.wfosigw.opole.pl

Flaga i godło polskie

„Rozbudowa istniejącej instalacji tlenu o dodatkowe 32 punkty poboru tlenu w SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu”

Sfinansowanie działań związanych ze zwalczaniem zakażeń, zapobieganiem rozprzestrzenianiem się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej  wywołanej wirusem  SARS-CoV-2 zwanej „COVID-19″.

Dofinansowanie: 100 000,00zł
Wartość inwestycji: 100 000,00zł

Projekt dotyczy rozbudowy instalacji tlenu o dodatkowe 32 punkty poboru, które zlokalizowane zostały na dwóch oddziałach zakaźnych. Grupą docelową niniejszej inwestycji są pacjenci SPZOZ Kędzierzyn-Koźle, którzy ze względu na zarażenie wirusem SARS-CoV-2 wymagają hospitalizacji. Realizacja projektu ma na celu zwalczanie skutków COVID-19.
Flaga i godło polskie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu zrealizował projekt z programu wieloletniego „Narodowa Strategia Onkologiczna”, zadanie pn.: Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego, finansowanego z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85149 – Programy polityki zdrowotnej, ustanowionego uchwałą nr 10 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 2020 r.
Całkowita wartość zadania: 379 756,08 zł
Wartość finansowania: 379 756,08 zł
Zadanie polegało na zakupie 10 szt. cystoskopów giętkich dla oddziału urologii.

 
 
Flaga i godło polskie
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt pod nazwą „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu”, sfinansowany z „Programu inwestycyjnego modernizacji podmiotów leczniczych” ustawy z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym.
Całkowita wartość zadania: 14 050 000,00 zł
Wartość finansowania: 14 050 000,00 zł
Projekt polega na modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz wyposażenia go w sprzęt i urządzenia medyczne.