Strona główna / O Szpitalu  / Projekty EU 2014-2020

Projekty UE 2014-2020

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w zakresie nowotworów, poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu”

Projekt ma na celu poprawę wydajności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, kierowanych w szczególności do mieszkańców powiatu kędzierzyńsko[1]kozielskiego i województwa opolskiego.

Projekt obejmuje zakup mammografu, stołu operacyjnego, lampy operacyjnej.

Ponadto w ramach projektu realizowane jest zadanie związane z przeciwdziałaniem koronawirusowi, w ramach którego zakupiony został sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej, a także wykonane zostały niezbędne prace budowlane.

Dofinansowanie projektu z UE: 16 175 236,38 zł

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wyposażenie Bloku Operacyjnego w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”

Celem bezpośrednim ogólnym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Projekt obejmuje zakup wyposażenia oraz sprzęt na blok operacyjny” (Łóżko na salę wybudzeń elektrycznie sterowane: 5 szt. Respirator transportowy z uchwytem do podwieszenia na łóżko: 2 szt. Kardiomonitor: 5 szt. Centrala monitorująca: 1 szt. Wózek reanimacyjny z zestawem do konikopunkcji/ konikotomii: 1 szt. Defibrylator:1 szt. Ssak próżniowy: 5 szt. Ssak elektryczny: 2 szt. Monitor poziomu analgezji: 1 szt. Most sufitowy 5 stanowiskowy: 1 szt. Lampa zabiegowa mobilna: 1 szt. Stół operacyjny laryngologia: 1 szt. Lampa operacyjna : 1 szt. Ssak elektryczny: 1 szt. Diatermia: 1 szt. Aparat do znieczulania z kardiomonitorem: 1 szt. Monitor zwiotczenia mięśniowego: 1 szt. Pompa infuzyjna strzykawkowa: 3 szt. Pompa infuzyjna perystaltyczna: 1 szt. Mankiet do szybkich przetoczeń: 1 szt. Wózek anestezjologiczny z zestawem do intubacji z rurkami i dwoma laryngoskopami: 1 szt. Wózek wielofunkcyjny: 1 szt. Defibrylator: 1 szt. Tor wizyjny z zestawem do EFS: 1 szt. Lampa czołowa: 2 szt. Mikroskop laryngologiczny z dwoma ogniskowymi 125 i 250 mm: 1 szt. Zestaw do chirurgii krtani: 1 szt. Zestaw do ezofagoskopii sztywnej: 1 szt. Giętka optyka do endoskopii nosa i zatok: 1 szt. Negatoskop cyfrowy: 1 szt. Kolumna anestezjologiczna: 1 szt. Kolumna endoskopowa: 1 szt. STATIM: 2 szt. Stolik typu MAYO: 1 szt. Stolik zabiegowy: 1 szt. Fotelik lekarski: 2 szt. System ogrzewania pacjenta: 1 szt. Podgrzewacz płynów infuzyjnych: 1 szt. Stół operacyjny do okulistyki z zagłówkiem: 1 szt. Lampa operacyjna jednoczaszowa: 1 szt. Ssak elektryczny: 1 szt. Aparat do znieczulania z kardiomonitorem: 1 szt. Monitor zwiotczenia mięśniowego: 1 szt. Pompa infuzyjna strzykawkowa: 1 szt. Mankiet do szybkich przetoczeń: 1 szt. Wózek anestezjologiczny z zestawem do intubacji z rurkami i dwoma laryngoskopami: 1 szt. Wózek wielofunkcyjny: 1 szt. STATIM: 3 szt. Kolumna anestezjologiczna: 1 szt. Stolik typu MAYO: 1 szt. Stolik zabiegowy: 1 szt. Fotelik lekarski: 2 szt. Wózek wielofunkcyjny: 1 szt. Wózek pod aparaturę z komputerem medycznym typu All-in-One: 1 szt. Diatermia dla sali operacyjnej ginekologicznej: 1 szt. Zestaw do artroskopii dla Sali operacyjnej ortopedycznej: 1 szt. Myjnia dezyfektor: 2 szt. Sterylizator niskotemperaturowy formaldehydowy: 1 szt. Laser holmowy: 1 szt.

Dofinansowanie projektu z UE: 3 240 484,75 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w zakresie nowotworów, poprzez wyposażenie w specjalistyczny sprzęt medyczny Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu”

Projekt ma na celu poprawę wydajności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie diagnostyki i leczenia chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworów złośliwych.

Projekt obejmuje zakup sprzętu medycznego: mammografu – 1 szt, stołu operacyjnego – 1 szt, lampy operacyjnej – 1 szt. Ponadto projekt zakłada roboty budowlane, zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony osobistej, w celu dostosowania szpitala do walki z COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 16 175 236,38 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przebudowa i wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w celu poprawy wydajności usług medycznych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”

Celem bezpośrednim ogólnym projektu jest lepsze dostosowanie infrastruktury zdrowotnej do wyzwań demograficznych regionu.

Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń na potrzeby OAiIT oraz jego wyposażenie, a także zaopatrzenie w sprzęt medyczny (Wózek-wanna transportowo-kąpielowy – 1 szt. Lampa zabiegowa – 1 szt. Fotelik lekarski – 1 szt. Stolik zabiegowy – 1 szt. Szafa – wózek na leki- 2 szt. Wielofunkcyjny wózek zabiegowy – 2 szt. Wózek na leki – 1 szt. Łóżko OIOM – 9 szt. Materac przeciwodleżynowy – 9 szt. Sufitowy most zasilający – 1 szt. Sufitowy most zasilający – 1 szt. Sufitowy most zasilający – 1 szt. Wózek reanimacyjny – 1 szt. Defibrylator – 1 szt. Ssak próżniowy – 9 szt. Ssak elektryczny – 4 szt. Kardiomonitory z centralą monitorującą – 9 szt. Pompa infuzyjna strzykawkowa – 54 szt. Pompa infuzyjna perystatyczna – 9 szt. Stacja dokująca do pomp – 9 szt. Respirator stacjonarny – 2 szt. Aparat USG anestezjologiczny do przyłóżkowej oceny pacjenta – 1 szt. System ogrzewania – 2 szt. Aparat do hemodializy – 1 szt. Przenośny aparat USG – 1 szt. Monitor poziomu analgezji – 1 szt. Respirator transportowy – 2 szt.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 967 704,00 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie wydajności leczenia chorób cywilizacyjnych w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu poprzez doposażenie w sprzęt medyczny”

Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki chorób nowotworowy

Projekt obejmuje zakup wyposażenia: bronchofiberoskop [1 szt.], zestaw do videoendoskopii z myjką [1 szt.], rektoskop [2 szt.]; aparat ENDO [1 szt.], USG [1 szt.], RTG [1 szt.].

Dofinansowanie projektu z UE: 1 986 178,97 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Doposażenie w sprzęt oddziałów: ginekologiczno-położniczego, neonatologii oraz pediatrii w celu podniesienia wydajności usług medycznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu”
Projekt ma na celu poprawę dostępności i jakości wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych (usług medycznych) w zakresie opieki nad matką i dzieckiem świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, kierowanych w szczególności do mieszkańców powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego i województwa opolskiego.

Projekt obejmuje zakup m.in.: kardiomonitorów z możliwością wydruku EKG [2 szt.], lampy na blok porodowy [4 szt.], USG z głowicą Convex i dopochwową [1 szt.], zestaw do intensywnego nadzoru porodowego [1 szt.], stół operacyjny z lampą [1 szt.], KTG wraz z głowicami [3 szt.], przenośny aparat EKG [1 szt.], stanowiska do opieki poporodowej nad noworodkiem [3 szt.], kardiomonitor przyłóżkowy [2 szt.], kardiomonitor transportowy [1 szt.]

Dofinansowanie projektu z UE: 1 728 890,92 PLN.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wczesne wykrywanie wirusa HPV szansą na dłuższe życie i aktywność zawodową mieszkanek powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego”
Celem głównym projektu będzie zwiększenie wykrywalności HPV u mieszkanek powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego w wieku 30 – 65 lat za pomocą testów HPV DNA, a także zwiększenie świadomości na temat konieczności wykonywania regularnych badań cytologicznych w latach 2017-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 713 093,75 PLN.