Odwiedziny

Ze względu na sezonową, zwiększoną zachorowalność na choroby wirusowe (grypa, Covid-19, RSV)
po konsultacji ze wszystkimi Kierownikami Oddziałów Szpitalnych
odwiedziny w Szpitalu odbywają się:

w dni powszednie w godz. od 15:00 do 17:00,

w dni ustawowo wolne od pracy w godz. od 13:00 do 15:00.

Jednego pacjenta, w tym samym czasie, mogą odwiedzać maksymalnie 2 osoby,
(prosimy o ograniczenie odwiedzin do 1 osoby oraz nie przyprowadzanie dzieci.)

W sytuacjach szczególnych, możliwe będą odwiedziny w innych godzinach niż ustalone, które odbywać się mogą jedynie za zgodą Kierownika Oddziału lub lekarza dyżurnego.

Osoby odwiedzające muszą być zdrowe (bez objawów infekcji).

Odwiedzający proszeni są o bezwzględne zakrywanie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcję rąk.