Odwiedziny


Odwiedziny w Szpitalu odbywają się:

w dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godz. od 15:00 do 19:00,

w soboty, niedziele i dni świąteczne, wolne od pracy w godz. od 12:00 do 18:00.

W sytuacjach szczególnych, możliwe będą odwiedziny w innych godzinach niż ustalone, które odbywać się mogą za zgodą Kierownika oddziału lub lekarza dyżurnego.

Jednego pacjenta, w tym samym czasie, mogą odwiedzić maksymalnie 2 osoby
(w tym dziecko).

Osoby odwiedzające muszą być zdrowe (bez objawów infekcji).

Odwiedzający proszeni są o zakrywanie ust i nosa maseczką oraz dezynfekcję rąk.