Strona główna / Dla Pacjentów /Opisy zabiegów operacyjnych – Oddział Chirurgiczny

Opisy zabiegów operacyjnych - Oddział Chirurgiczny

BOCZNE PRZECIĘCIE ZWIERACZA WEWNĘTRZNEGO ODBYTU (SFINKTEROTOMIA BOCZNA)-DP-471

BRZUSZNO- KROCZOWE ODJĘCIE ODBYTNICY-DP-472

CAŁKOWITE USUNIĘCIE TARCZYCY-DP-459

CHIRURGICZNE LECZENIE ZASTRZAŁU-DP-456

CZĘŚCIOWE USUNIĘCIE TARCZYCY-DP-460

CZĘŚCIOWE WYCIĘCIE (RESEKCJA) ESICY Z POWODU UCHYŁKOWATOŚCI-DP-474

CZĘŚCIOWE WYCIĘCIE (RESEKCJA) ESICY-DP-473

DRENAŻ ROPNIA KRWIAKA POWŁOK-DP-453

DRENAŻ ROPNIA KRWIAKA POWŁOK-DP-454

ENDOSKOPOWA SFINKTEROTOMIA BRODAWKI VATERA-DP-463

ENDOSKOPOWA SFINKTEROTOMIA ZWIERACZA PRZEWODU ŻÓŁCIOWEGO, TRZUSTKOWEGO-DP464

ENDOSKOPOWA WSTECZNA CHOLANGIOPANKREATOGRAFIA (EWCP)-DP-462

ENDOSKOPOWE PROTEZOWANIE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, PRZEWODÓW TRZUSTKOWYCH-DP-466

ENTEROSKOPIA DIAGNOSTYCZNA I ZABIEGOWA-DP-461

EWAKUACJA I DRENAŻ ROPNIA WEWNĄTRZOTRZEWNOWYCH-DP-475

GASTROSKOPIA ZABIEGOWA-DP-467

GASTROSKOPIA-DP-206

ILEOSTOMIA PĘTLOWA ODBARCZAJĄCA-DP-476

KOLONOSKOPIA ZABIEGOWA-DP-469

KOLONOSKOPIA-DP-207

LAPAROSKOPOWE OPERACJE JELITA GRUBEGO-DP-477

NACIĘCIE I DRENAŻ ROPNIA OKOŁOODBYTNICZEGO-DP-478

NACIĘCIE ROPNIA-DP-447

ODTWORZENIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO-DP-479

OPERACJA NAPRAWCZA URAZU ODBYTNICY-DP-482

OPERACJA NIEDROŻNOŚCI MECHANICZNEJ JELIT-DP-494

OPERACJA PRZEPUKLINY OKOŁOSTOMIJNEJ-DP-484

OPERACJA PRZETOKI JELITOWO-JELITOWEJ-DP-488

OPERACJA PRZETOKI JELITOWO-PĘCHERZOWEJ-DP-486

OPERACJA PRZETOKI JELITOWO-POCHWOWEJ-DP-487

OPERACJA PRZETOKI JELITOWO-SKÓRNEJ-DP-485

OPERACJA PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZEJ-DP-489

OPERACJA UCHYŁKA ODBYTNICZO-POCHWOWEGO-DP-490

OPERACJA USUNIĘCIA ZATOKI (TORBIELI) WŁOSOWEJ-DP-491

OPERACJA WYCIĘCIA CAŁEJ OKRĘŻNICY (KOLEKTOMIA)-DP-492

OPERACJA WYCIĘCIA KŁYKCIN KOŃCZYSTYCH-DP-493

PANENDOSKOPIA ZABIEGOWA-DP-468

PLASTYCZNE ZAOPATRZENIE PRZEPUKLINY BRZUSZNEJ Z UŻYCIEM SIATKI-DP-527

PLASTYCZNE ZAOPATRZENIE PRZEPUKLINY PACHWINOWEJ-DP-528

PLASTYKA STOMII-DP-481

PLASTYKA ZWIERACZY-DP-483

PRZEDNIE WYCIĘCIE ODBYTNICY-DP-495

REKTOSKOPIA-DP-208

RESEKCJA LEWEJ POŁOWY OKRĘŻNICY-DP-496

RESEKCJA PRAWEJ POŁOWY OKRĘŻNICY Z ZESPOLENIEM JELITOWYM-DP-497

ROZSZERZANIE (DIWULSJA) ODBYTU-DP-498

USUNIĘCIE KONKREMENTÓW Z DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, TRZUSTKOWYCH-DP-365

USUNIĘCIE TARCZYCY-DP-526

USUNIĘCIE WĘZŁÓW CHŁONNYCH SZYI-DP-458

WSZCZEPIENIE OPASKI DOSTOSOWYWALNEJ-DP-457

WYCIĘCIA JELITA GRUBEGO Z WYTWORZENIEM ZBIORNIKA JELITOWEGO-480

WYCIĘCIE GUZA, POLIPA ODBYTNICY TECHNIKĄ ENDOSKOPOWEJ MIKROCHIRURGII (TEM)-DP-499

WYCIĘCIE GUZKÓW KRWAWNICZYCH (HEMOROIDÓW)-DP-500

WYCIĘCIE KĄTNICY, RESEKCJA KRĘTNICZO-KĄTNICZA-DP-501

WYCIĘCIE ODBYTNICY OD STRONY JAMY BRZUSZNEJ-DP-502

WYCIĘCIE PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO (CHOLECYSTEKTOMIA)-DP-524

WYCIĘCIE POLIPA ODBYTNICY-DP-503

WYCIĘCIE POLIPA ODBYTU-DP-504

WYCIĘCIE WĘZŁA CHŁONNEGO-452

WYCIĘCIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO (APPENDEKTOMIA)-DP-470

WYCIĘCIE ZMIAN SKÓRNYCH I TKANKI PODSKÓRNEJ-DP-449

WYTWORZENIE KOLOSTOMII DWULUFOWEJ (WYŁONIENIE STOMII NA JELICIE GRUBYM)-DP-505

ZABIEGI NAPRAWCZE DRÓG ŻÓŁCIOWYCH-DP-525

ZAOPATRZENIE POURAZOWEJ RANY POWŁOK-DP-455

ZESPOLENIE JELITA CIENKIEGO Z JELITEM CIENKIM-DP-506

ZESPOLENIE JELITA CIENKIEGO Z JELITEM GRUBYM-DP-507