Strona główna / Oddziały / Oddział Chorób Wewnętrznych

ODZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń internistycznych, tj. chorobami układu krążenia, oddychania, układu moczowego i krwiotwórczego, przewodu pokarmowego. Przyjmowani są przede wszystkim pacjenci w ostrych stanach zagrożenia życia oraz w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia u osób cierpiących na choroby przewlekłe a także w trybie planowym.

Praca w oddziale trwa całą dobę i zabezpieczana jest przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, specjalistów w dziedzinie endokrynologii i diabetologii, rezydentów w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki.

Oddział wyposażony jest m.in. w cztery łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego z monitoringiem podstawowych czynności życiowych pacjentów. Pacjenci mają zapewniony dostęp do badań diagnostycznych w oddziale (pracownia EKG z zestawem do prób wysiłkowych i monitorowania EKG - holter, USG z możliwością badań z zakresu echokardiografii z zastosowaniem kolorowego Dopplera, badań endoskopowych, badań diagnostyki obrazowej w pracowni na terenie szpitala oraz innych badań i procedur medycznych niezbędnych w procesie diagnostyczno-leczniczym).

Oddział współpracuje z Pracownią Endoskopii, Zakładem Radiologii, Pracownią Tomografii komputerowej oraz konsultantami w dziedzinie onkologii, hematologii, psychiatrii. Współpracujemy z Oddziałem Kardiologii PAKS w Kędzierzynie-Koźlu.

Pacjenci przyjmowani są ze skierowaniami od lekarzy rodzinnych, lekarzy specjalistów i Pogotowia Ratunkowego.

Po wypisie z oddziału pacjenci mogą kontynuować leczenie w specjalistycznych poradniach przyszpitalnych.

NASZ PERSONEL

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
lek. med. Agnieszka Mykietyn

Agnieszka Mykietyn

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
mgr Mirosława Grzeszczuk
Specjalista Opieki Długoterminowej

 

Mirosława Grzeszczuk

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

  • Przyjęcia w trybie pilnym odbywają się poprzez Izbę przyjęć ogólna/SOR szpitala w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rossevelta 2.
  • Przyjęcia planowe poprzez Izbę Przyjęć Oddziału Wewnętrznego (podstawa kwalifikacji do pobytu planowego są - skierowanie lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kierowaniu do szpitala).
  • Dodatkowym kryterium kwalifikowania będzie wielochorobowość.

Godziny przyjęć:

  • Oddział pracuje w trybie całodobowym.
  • Oddział pełni dyżury ostre, pracuje w trybie planowym i pilnym.

KONTAKT

📞 +48 774 062 677 - Dyżurka Lekarska
📞 +48 774 062 673/674 - Dyżurka Pielęgniarska
📞 +48 774 062 671 - Sekretariat
📧 interna@e-szpital.eu