jesteś na: Strona główna / Oddziały / Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY (SOR)

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) to oddział szpitalny, w którym realizowane są procedury ratowania życia i zdrowia pacjenta. Na SOR powinny trafiać osoby potrzebujące natychmiastowej pomocy medycznej, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (dot. poważnych uszkodzeń ciała bądź utraty życia).

Ponadto personel medyczny SOR prowadzi działalność edukacyjną - szkolenie kadry medycznej w zakresie medycyny ratunkowej. W SOR-rze zatrudniony jest wykwalifikowany personel z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Praca zespołowa pozwala na zapewnienie pacjentom kompleksowej i profesjonalnej usługi.

Szpitalny oddział ratunkowy to jednostka systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) – to oznacza, że SOR współpracuje z Pogotowiem Ratunkowym (PR), Centrum Powiadamiania Ratunkowego (CPR) i innymi służbami ratowniczymi, zgodnie z Wojewódzkim Planem Zabezpieczenia Medycznych Działań Ratowniczych.

Oddział posiada akredytację dotyczącą szkolenia specjalistycznego lekarzy. Personel medyczny oddziału podnosi swoje kwalifikacje poprzez regularny udział w szkoleniach i kursach, co wpływa na wysoką jakość udzielanej opieki nad pacjentem. Dodatkowym atutem oddziału jest ciągła fizykoterapia pacjentów, która pomaga utrzymać sprawność fizyczną pacjenta i siłę organizmu, a także przywraca sprawność ruchową pacjentom w cięższym stanie.

SOR funkcjonuje w systemie 24/7.

 

NASZ PERSONEL

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
lek. Janusz Ciszewski

Janusz Ciszewski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Elżbieta Abramowicz

Elżbieta Abramowicz

INFORMACJE DLA RODZINY PACJENTA

 1. Zgodnie z założeniami organizacyjnymi systemu ratownictwa medycznego, do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego powinny zgłaszać się WYŁĄCZNIE osoby w nagłym zagrożeniu zdrowotnym a w szczególności w razie niespodziewanego, silnego bólu, duszności, zaburzeń świadomości, krwawienia i krwotoku, drgawek, zatrucia, urazu itp. Do oceny, czy w danej sytuacji doszło do zagrożenia zdrowotnego uprawniony jest wyłącznie wykwalifikowany personel medyczny.
 2. Każdy pacjent zgłaszający się do SOR-u w momencie zagrożenia zdrowia lub życia ma prawo do natychmiastowego podjęcia działań leczniczych – nie ma przy tym znaczenia czy pacjent zgłasza się samodzielnie na SOR, czy przywozi go zespół ratownictwa Medycznego (ZRM). W strukturze SOR nie istnieje rejonizacja – do SOR można zgłosić się w dowolnym miejscu, niezależnie od miejsca zamieszkania. Zaleca się aby pacjent zgłaszający się do SOR miał ze sobą dokument tożsamości z numerem PESEL, celem potwierdzenia ubezpieczenia w systemie eWUŚ.
 3. Po wykonaniu niezbędnych procedur leczniczych i zabezpieczeniu funkcji życiowych, pacjent SOR – zależnie od wyjściowej przyczyny zagrożenia zdrowotnego i stanu aktualnego – może zostać przekazany do innego oddziału szpitalnego, do innego szpitala, do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), do podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub odesłany do domu – z odpowiednimi zaleceniami.
 4. W SOR-rze ma miejsce kodowanie kwalifikacyjne pacjentów tzw. triage.
 • aksymalny czas na podjęcie przez lekarza SOR decyzji o przyjęciu pacjenta na SOR wynosi do 6 godzin.*
 • Maksymalny czas na podjęcie przez lekarza dyżurnego SOR decyzji o skierowaniu pacjenta na oddział szpitalny lub o odmowie przyjęcia do SOR osoby niebędącej w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wynosi do 12 godzin od kontaktu lekarza z pacjentem.*
 • Osoby zakwalifikowane do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.*

*zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2019, poz.1213 z późn. zm.)

 1. Kolejność rejestracji nie ma związku z kolejnością wejścia do lekarza. Decyduje ocena stanu zdrowia i przyznany stopień w triage. W dowolnym czasie przebywania w SOR, każda z osób może zostać przeniesiona ze wstępnie nadanego kodu, do innego (wyższego lub niższego priorytetu) w zależności od dynamiki zmiany stanu ogólnego. Powyższej zmiany dokonuje osoba segregująca - samodzielnie, bądź na zlecenie lekarza SOR.

STRUKTURA SOR

SOR można podzielić na następujące obszary:

 • segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć – gdzie odbywa się wstępna kwalifikacja i rejestracja pacjentów do poszczególnych oddziałów szpitalnych;
 • resuscytacyjno – zabiegowego, w skład którego wchodzi sala reanimacyjna. Wyposażenie i urządzenie tego obszaru umożliwia monitorowanie i podtrzymanie funkcji życiowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonanie pełnego zakresu wczesnej diagnostyki i wstępnego leczenia urazów, opracowanie chirurgiczne ran i drobnych urazów oraz podjęcie innych działań ratunkowych w stanach zagrożenia zdrowia i życia u dorosłych i dzieci;
 • obserwacji – wyposażony w 8 łóżek niezbędnych do diagnostyki oraz udzielaniu pomocy doraźnej pacjentom, wstępnie nie wymagającym hospitalizacji na innych oddziałach szpitalnych,
 • wstępnej intensywnej terapii – wyposażony w 1 stanowisko.

W ramach SOR wykonywana jest szybka diagnostyka pacjenta oraz kwalifikacja co do dalszego leczenia szpitalnego, specjalistycznego lub opieki ambulatoryjnej. Oddział wyposażony jest w sprzęt i aparaturę niezbędną do prowadzenia reanimacji i monitorowania funkcji życiowych, w tym między innymi w: respiratory, defibrylatory, kardiomonitory, zestawy do monitorowania czynności życiowych, aparat USG, aparatury do szybkiego przetaczania płynów czy pompy infuzyjne i wiele innych.

SOR funkcjonuje we współpracy ze wszystkimi oddziałami Szpitala, a w szczególności z oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chorób Wewnętrznych, Neurologii z pododdziałem udarowym, Chirurgii Urazowo-ortopedycznej i Chirurgii Ogólnej. Szeroki zakres diagnostyki możliwy jest dzięki całodobowej dostępności do pracowni Tomografii Komputerowej, Rezonansu Magnetycznego, Rtg/USG, laboratorium analitycznego/mikrobiologicznego i innych pracowni stanowiących zaplecze diagnostyczne szpitala.

KONTAKT

Izba Przyjęć Koźle
ul. Roosevelta 2

📞 +48 774 062 483 - Dyżurka Lekarska
📞 +48 774 062 480 - Sekretariat
📞 +48 774 062 482 - Rejestracja
📧 sor@e-szpital.eu