Strona główna / Blok Operacyjny

Blok Operacyjny

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną komórkę organizacyjną wchodzącą w strukturę szpitala, zlokalizowany jest na pierwszym piętrze budynku „A” Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie – Koźlu. Na Bloku Operacyjnym zatrudniony jest wysoko wykwalifikowany personel medyczny posiadający kursy kwalifikacyjne, specjalizacje z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego oraz w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki medycznej. Kompletnie wyszkolona kadra medyczna z wieloletnim doświadczeniem zawodowym gwarantuje fachowość, jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług w zakresie przeprowadzanych wielospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, zarówno u pacjentów dorosłych, jak i pediatrycznych.

 

NASZ PERSONEL

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
lek. Radosław Masłoń

Radosław Masłoń

Pielęgniarka Zarządzająca Zespołem Pielęgniarek
Agnieszka Dziwińska

 

Agnieszka Dziwińska

Blok operacyjny dysponuje 8 salami operacyjnymi, które wyposażone są w nowoczesną aparaturę medyczną, pozwalającą na wykonywanie specjalistycznych operacji z zakresu:

  • chirurgii ogólnej
  • chirurgii urazowo - ortopedycznej
  • urologii i urologii onkologicznej
  • położnictwa, ginekologii i ginekologii onkologicznej
  • laryngologii
  • okulistyki

W ramach bloku operacyjnego funkcjonuje również sala nadzoru poznieczuleniowego, na której znajduje się 5 wydzielonych stanowisk obserwacyjnych, wyposażonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z których każde jest monitorowane systemem kamer oraz centralną jednostką monitorująca parametry życiowe. W skład wyposażenia wchodzą m. in: kardiomonitory, respiratory, elektryczne urządzenia do ssania, pompy infuzyjne, urządzenia do ogrzewania pacjentów, defibrylatory z możliwością wykonania kardiowersji elektrycznej, analizator parametrów krytycznych krwi pobranej od pacjenta oraz elektrycznie sterowane łóżka.

W strukturach bloku operacyjnego znajduje się również pomieszczenie przeznaczone do wykonywania śródoperacyjnych badań patomorfologicznych, polegających na ocenie mikroskopowej materiału tkankowego pobranego podczas zabiegu operacyjnego. W tym zakresie szpital współpracuje z gliwicką pracownią histopatologiczną Histamed Diagnostyka Consilio. Uzyskany w kilkadziesiąt minut wynik badania histopatologicznego, wykonanego podczas trwania operacji, rzutuje na dalszy zakres i rozległość zabiegu operacyjnego.

Wszystkie sale bloku operacyjnego są klimatyzowane, wyposażone w system filtrów, z czego część sal posiada klimatyzację z nawiewem laminarnym, uniemożliwiającym przedostawanie się bakterii i zanieczyszczeń z innych pomieszczeń, zapewniając utrzymanie odpowiedniej czystości powietrza. Stanowiska do operacji oświetlają nowoczesne, bezcieniowe lampy operacyjne, składające się z tzw. jednostki centralnej oraz satelity, z zamontowanym torem wizyjnym, co pozwala na wgląd w pole operacyjne na ekranie monitora w czasie rzeczywistym. Obszar bloku operacyjnego, w tym sale operacyjne i sala nadzoru poznieczuleniowego podlegają całodobowemu monitorowaniu systemem kamer.

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

Wstęp na blok operacyjny zarezerwowany jest tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonywanie procedur zabiegowych. Planowe zabiegi operacyjne odbywają się w godzinach od 7:00 do 15:00, według wcześniej ustalonego harmonogramu. Niemniej przez całą dobę personel bloku operacyjnego utrzymywany jest w gotowości do natychmiastowego wykonania zabiegów operacyjnych, wykonywanych przez specjalistów poszczególnych oddziałów zabiegowych.

KONTAKT

📞 +48 774 062 550 - Dyżurka pielęgniarska
📞 +48 774 062 459 - Pielęgniarka Oddziałowa