Strona główna / Oddziały / Oddział Geriatrii

ODZIAŁ GERIATRII

Oddział Geriatrii to wysoko wyspecjalizowany ośrodek o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i szkoleniowym, który kompleksowo zajmuje się problemami osób starszych. Oddział dysponuje 26 łóżkami, na których rocznie leczonych jest ok. 700 pacjentów. Zespół specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów a także innych pracowników medycznych doświadczonych w pracy z pacjentami w podeszłym wieku spełnia najwyższe standardy zespołów diagnostyczno-terapeutycznych.

Oddział zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wewnętrznych. Istnieje możliwość wykonania badań endoskopowych: gastroskopii, kolonoskopii, bronchoskopii, USG jamy brzusznej, miednicy małej, narządów położonych powierzchownie, sonomammografię oraz badania dopplerowskie naczyń, badania holterowskie, badanie UKG.

Ze względu na swój profil posiada duże doświadczenie w leczeniu chorób psychogeriatrycznych otępień i depresji. Podstawowa procedurą w oddziale jest wykonywanie COG / Całościowa Ocena Geriatryczna /, która obejmuje sferę biologiczna i socjalną. Przeprowadzenie tej oceny pozwala określić stan funkcjonalny osoby starszej i wyznacza ewentualnie potrzeby terapeutyczno-opiekuńcze oraz zakres opieki poza szpitalem.

Oddział Geriatrii to również ośrodek szkoleniowy posiadający akredytację na miejsca specjalizacyjne w zakresie Geriatrii.

NASZ PERSONEL

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM
lek. med. Grażyna Klama

Grażyna Klama

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Bożena Fular

Bożena Fular

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

  • Przyjęcia w trybie pilnym odbywają się poprzez Izbę przyjęć ogólna/SOR szpitala w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Rossevelta 2 (w ilości i trybie wcześniej ustalonym z Ordynatorem Oddziału Geriatrii
  • Przyjęcia planowe poprzez Izbę Przyjęć oddziału Geriatrycznego (podstawa kwalifikacji do pobytu planowego są - skierowanie lekarskie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o kierowaniu do szpitala).
  • Kryterium wiekowe > 60 rok życia
  • Dodatkowym kryterium kwalifikowania będzie wielochorobowość i wiek 75+

Godziny przyjęć

  • Oddział pracuje w trybie całodobowym.
  • Oddział nie pełni dyżurów ostrych, pracuje w trybie planowym i pilnym.

KONTAKT

📞 +48 774 062 747 - Dyżurka Lekarska
📞 +48 774 062 749 – Dyżurka Pielęgniarska
📞 +48 774 062 730 – Sekretariat
📧 geriatria@e-szpital.eu