Strona główna / Oddziały / Oddział Położniczo-Ginekologiczny: informacje

Oddział Położniczo-Ginekologiczny: informacje

Położniczo – ginekologiczna Izba Przyjęć
Przyjęcia do oddziału odbywają się w gabinecie położniczo-ginekologicznym Szpitalnej Izby Przyjęć. Dyżurująca w nim położna wykonuje wszystkie procedury związane z przyjęciem pacjentki do Szpitala.

Trakt porodowy
W obrębie traktu porodowego znajdują się 3 jednoosobowe sale porodowe, sala cięć cesarskich, węzeł sanitarny oraz pokój badań lekarskich i USG. Każda z sal porodowych przystosowana jest do porodów rodzinnych, gdzie rodząca w towarzystwie najbliższej sobie osoby może przyjmować dowolną pozycję do porodu, korzystać ze znajdującego się w niej sprzętu (drabinki, worki „saco”, piłki położnicze, krzesełko porodowe) oraz z możliwości znieczulenia porodu (Entonox – „gaz rozweselający”, TENS, znieczulenie przewodowe). Jedna z sal porodowych wyposażona jest w wannę do porodów w wodzie i tzw. imersji wodnej. Opiekę nad rodzącymi sprawuje doświadczony, miły i uprzejmy personel pozostający cały czas do dyspozycji rodzących. Przez cały czas porodu pozostajemy do dyspozycji rodzących i ich najbliższych. W razie zagrożenia płodu lub rodzącej istnieje możliwość natychmiastowego wykonania cięcia cesarskiego do którego znieczula doświadczony personel anestezjologiczny.

Odcinek Położniczo-Noworodkowy
Opieka w odcinku położniczo-noworodkowym sprawowana jest przez dwie położne w systemie matka-dziecko (rooming in) gdzie matka wraz z noworodkiem przebywają stale razem, podczas pobytu w szpitalu. Jest to styl opieki położniczej, który sprzyja karmieniu piersią. Oznacza to zorganizowanie wspólnych sal pobytu dla matki i dziecka. Najlepsze warunki dla takiego systemu stwarzają sale najwyżej z trzema łóżkami – nasz oddział dysponuje siedmioma pokojami dwuosobowymi, które wyposażone są w węzeł sanitarny, wózeczki dziecięce, stanowisko do pielęgnacji noworodka (wanienka i przewijak) oraz szafki. W naszym oddziale nowonarodzone dzieci od pierwszych chwil życia są karmione pokarmem mamy. Położne promują karmienie naturalne, udzielają pomocy w pierwszych próbach karmienia piersią, są stale do dyspozycji realizując program WHO/UNICEF „10 kroków do udanego karmienia piersią”.
Odwiedziny do dwóch osób do jednej pacjentki, w naszym oddziale odbywają się, jak w całym Szpitalu, w godzinach od 10.00 do 17.00. Poza wyznaczonymi godzinami odwiedziny możliwe są za zgodą personelu.
Pobyt w oddziale po porodzie trwa przeważnie 2, a po cięciu cesarskim 3 dni. Jesteśmy dumni, że w jednej z ostatnich akcji „Rodzić po ludzku” oddział zajął pierwsze miejsce w województwie opolskim. Otrzymaliśmy cztery serduszka za życzliwość i cztery gwiazdki za wyposażenie oddziału i bloku porodowego.
Oddział współpracuje z Polskim Bankiem Komórek Macierzystych S.A. oraz Bankiem Komórek Macierzystych „Progenis”.

Ponadto od października 2017 oddział przystąpił do akcji „Szpital przyjazny Kangurom” .Inicjatwą akcji jest wspieranie rodziców w kontakcie „skóra do skóry”, jak również szerzenie wśród społeczeństwa świadomości i znaczenia kangurowania.

Program pilotażowy „Dieta Mamy”
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu przystąpił do programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r.).

Program ten ma na celu:

  • podniesienie jakości żywienia pacjentek,
  • zwiększenie satysfakcji pacjentek z hospitalizacji,
  • zwiększenie wiedzy pacjentek dotyczących zasad zdrowego żywienia,
  • wyrobienie dobrych nawyków w zakresie właściwego odżywiania.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie.

Szkoła Rodzenia
Przy naszym Oddziale funkcjonuje bezpłatna Szkoła Rodzenia, w której położne i lekarze przygotowują przyszłych Rodziców do porodu i opieki nad dzieckiem. Zajęcia Szkoły Rodzenia prowadzone są w wydzielonych dla niej pomieszczeniach w Szpitalu, a wszelkie informacje dotyczące tematów zajęć podane są na drzwiach Sali Szkoły Rodzenia, w gablocie Oddziału Położniczego a także istnieje możliwość uzyskania informacji telefonicznicznej pod numerem telefonu 77 40 62 512.

Wizyty Patronażowe
Po porodzie każdy noworodek, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, musi zostać objęty opieką położnej środowiskowej – co jest realizowane w trakcie tak zwanych wizyt patronażowych. Oddział prężnie współpracuje z położnymi rodzinnymi i zgodnie z prawem przekazuje informacje o wypisie mamy i dziecka do domu (jeżeli Rodzice mają już wcześniej wybraną swoją położną rodzinną wtedy mogą sami poinformować ją o tym fakcie).

Odcinek Patologii Ciąży
Odcinek Patologii Ciąży posiada nowoczesną aparaturę medyczną (w tym wysokiej klasy aparat USG do wykonywania badań wysokospecjalistycznych). W oddziale wykonywana jest diagnostyka prenatalna wad płodów, ocena prawidłowości rozwoju ciąży i płodu, ocena przepływów w naczyniach krwionośnych matki i płodu, ocena dobrostanu płodu oraz wydolności łożyska. Blisko współpracujemy ze specjalistycznymi Klinikami Położniczymi Śląskiego Uniwersytetu Medycznego dla zapewnienia ciągłości opieki nad pacjentką w przypadkach wymagających postępowania wysokospecjalistycznego.

Na oddziale leczone są m. in. ciężarne z:
– zagrażającym poronieniem lub porodem przedwczesnym,
– przedwczesnym odpływaniem płynu owodniowego,
– niewydolnością ciśnieniowo-szyjkową,
– wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania płodu,
– cukrzycą ciężarnych,
– nadciśnieniem tętniczym indukowanym ciążą,
– ciążą wielopłodową.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:
– dowód osobisty,
– NIP zakładu pracy + potwierdzenie ubezpieczenia,
– skierowanie do szpitala (w przypadku pacjentki do porodu – nie wymagane),
– wyniki badań z okresu ciąży np. HBS, GBS,
– wynik grupy krwi potwierdzony pieczątką,
– karta ciąży,
– leki własne, aktualnie stosowane,
– dane opiekuna lub członka rodziny.

Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą:

– sztućce + kubek,
– bielizna osobista + koszula nocna,
– podpaski,
– kosmetyki do higieny osobistej + ręczniki.

Biżuterię i przedmioty wartościowe proszę pozostawić w domu !

Odcinek Ginekologiczny
W odcinku ginekologicznym wykonujemy szeroką gamę badań i zabiegów diagnostycznych oraz operacji ginekologicznych. Lekarze i położne zatrudnione w oddziale stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach naukowych. Wprowadzamy w związku z tym nowoczesne metody diagnostyki i leczenia niepłodności oraz schorzeń ginekologicznych, w tym z zakresu onkologii. W celu śródoperacyjnego, dokładnego określenia charakteru schorzenia współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z zakresu histopatologii. Rocznie wykonujemy ok. 1000 operacji, w tym m. in.:

– operacje przydatków (jajników, jajowodów), głównie techniką laparoskopową;
– operacje wycięcia macicy z lub bez przydatków, z tego ok. 80% przy użyciu laparoskopu;
– radykalne operacje onkologiczne (macicy, przydatków, sromu i pochwy);
– diagnostykę i leczenie (w tym laparoskopowe) niepłodności pierwotnej i wtórnej oraz zespołów bólowych miednicy mniejszej;
– laparoskopowe operacje w przypadku ciąży pozamacicznej;
– operacje naprawcze: przetok pęcherzowo-pochwowych, przetok pochwowo-odbytniczych, obniżenia ścian pochwy (również z zastosowaniem siatek polipropylenowych);
– operacje wyłuszczania mięśniaków, również metodą laparoskopową;
– operacje wysiłkowego nietrzymania moczu implantując taśmy TVT i TVT-O;
– szwy okrężne na szyjkę macicy w wypadku niewydolności cieśniowo – szyjkowej w ciąży;
– histeroskopie diagnostyczne oraz lecznicze;
– termoablacje endometrium;
– drobne zabiegi ginekologiczne (w tym: łyżeczkowania kanału szyjki i jamy macicy, pobieranie wycinków z narządu rodnego, usuwanie polipów narządu rodnego);
– kolposkopie.

W trakcie pobytu pacjentki w szpitalu, w razie potrzeby, istnieje możliwość wykonania konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, onkologicznej, chirurgicznej, urologicznej, ortopedycznej, okulistycznej, laryngologicznej, neurologicznej, dermatologicznej, psychiatrycznej, psychologicznej oraz wykorzystania pracowni radiologicznej, rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej, USG, endoskopii czy urodynamicznej.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:
– dowód osobisty,
– NIP zakładu pracy + potwierdzenie ubezpieczenia,
– skierowanie do szpitala,
– wynik grupy krwi potwierdzony pieczątką (wpisu grupy krwi w karcie informacyjnej poprzednich pobytów nie honorujemy),
– zaświadczenie lekarskie dotyczące chorób i ich leczenia od lekarza POZ lub lekarza specjalisty,
– ostatnie wyniki badań,
– leki własne, jeżeli aktualnie zażywa,
– dane opiekuna np. członka rodziny.

Rzeczy osobiste jakie należy zabrać ze sobą:
– sztućce + kubek,
– bielizna osobista + koszula nocna,
– podpaski,
– kosmetyki do higieny osobistej + ręczniki.

Biżuterię i przedmioty wartościowe proszę pozostawić w domu!
Ustalanie terminu przyjęcia do oddziału ginekologicznego – pod numerem tel. +48 774 062 453 (dyżurka lekarska).